Home » Extra » Websitelinks

Websitelinks:

Sportief wandelen betekent stevig doorwandelen in uw eigen tempo opbouwend naar de zes à zeven kilometer per uur. Er moet nog altijd adem overblijven om een gesprekje te voeren.
Er wordt niet hardgelopen, er blijft steeds een voet op de grond. 
Een training sportief wandelen duurt ongeveer een uur en is in het algemeen zeer gevarieerd. Beginnend met een warming-up om de spieren los te maken, een stuk stevig doorwandelen, oefeningen met tempo wisselingen en tenslotte even uitlopen en goed rekken. Speciaal opgeleide begeleiders geven tijdens de training technische aanwijzingen. Door de verantwoorde manier van training is de kans op blessures zeer gering.
U zult zich beter gaan voelen dan ooit!     
www.SportiefWandelen-NordicWalking.nl     
E-mail:   Sw-Nw@Live.nl  

 

Elke dinsdag van april t/m oktober worden er mooie fietstochten gehouden met een gemiddelde snelheid van ± 16 km. Wekelijks kunt U vrijblijvend zonder aanmelding deelnemen tegen een kleine vergoeding van € 3,=  (incl. koffie of thee). Een eenvoudige manier om anderen te ontmoeten en gezond en sportief in beweging te blijven.

www.Fietsgroep-Wijchen.nl

 

 

Wijkcentrum en Activiteitencentrum 't Achterom 
heeft de ambitie de spil te willen zijn van het sociale leven in de wijk. Het bestuur wil dat in principe alle verenigingen en groepen in de wijk in 't Achterom onderdak kunnen vinden. Het wijkcentrum is doordeweeks overdag en 's avonds geopend; met uitzondering van de vrijdagmorgen. In het weekend alleen geopend bij speciale activiteiten.
 
Naast de beheerder wordt er veel werk verzet door vrijwilligers die, met name in de avonduren, bardiensten verrichten. Ook de sporters uit de sportzaal, die aan ons wijkcentrum verbonden is, maken van de bar gebruik. 's Avonds is de toegang tot de sportzaal geregeld via het wijkcentrum. De sportzaal wordt overdag gebruikt voor gymnastiekonderwijs door basisscholen. 

http://www.Achterlo.nl 

 

Welkom bij Seniorenvereniging Wijchen

Het doel van deze website is meervoudig. Allereerst willen we je kennis laten maken met de vereniging en zijn doelstellingen. De leden hebben jaren geleden richtingen aangegeven, aanbevelingen gedaan en conclusies getrokken voor de toekomst. Het bestuur heeft de daad bij het woord gevoegd en wil daar hernieuwd mee doorgaan. Het blijft een uitdagende opdracht! Een van de centrale problemen waarmee ouderen te maken hebben is namelijk: “de betutteling”. Dit is een eerste belangrijke taak voor de seniorenvereniging om deze te bestrijden. We zullen er alles aan blijven doen om elkaar, bestuur en leden, zoveel mogelijk te prikkelen nieuwe keuzes te maken. De weerslag van dit alles vindt u terug in het boekje: “Wat senioren van Wijchen als toekomst zien”. Wilt u meer weten van de vereniging meldt u dan aan als lid van de "Seniorenvereniging Wijchen".

www.SeniorenVerenigingWijchen.nl


­

Dé welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Druten en Wijchen.

MeerVoormekaar is bij uitstek een samenwerkingsorganisatie.

De professionals van MeerVoormekaar zetten zich samen met vrijwilligers, bewoners en partnerorganisaties in voor een lokale samenleving waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en op een prettige manier kunnen leven. We willen dat iedereen kan (blijven) deelnemen aan een samenleving die steeds complexer wordt en steeds meer vraagt van de zelfredzaamheid van mensen. Wij zijn er juist ook wanneer mensen even een steuntje in de rug kunnen gebruiken, als welzijn en zorg hand in hand gaan.

www.MeerVoorMekaar.nl

 

 

Het doel van de Stichting Vraag en Aanbod in Wijchen is:
"het zonder winstoogmerk, op grond van christelijke levensbeschouwing verlenen van diensten en materiële hulp, in de ruimste zin van het woord, aan een ieder die hulp behoeft en daarvoor in aanmerking komt. De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het inzamelen en vervolgens ter beschikking stellen van allerlei roerende zaken, zoals kleding, huisraad en dergelijke aan mensen die daarvoor in aanmerking komen, eventueel tegen een vergoeding
www.kringloopwinkelwijchen.nl/

 

 

 

Muziekkring-Wijchen.nl
 

 


Voor programma seizoen 2017 - 2018, 
bezoek hun website met uitvoerige informatie.

www.Muziekkring-Wijchen.nl

 

 

.