Home » Extra » Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (type-) fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en er wordt door de samenstellers en/of (het bestuur van) 
OUD-FIT Senioren Sportvereniging Wijchen geen aansprakelijkheid aanvaard.
Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade, hoe ook genaamd, ten gevolge van het bezoeken, downloaden, of anderszins gebruik van deze site.  De bezoekers van deze site kunnen aan de berichtgeving geen rechten ontlenen.

Voorts kan het zo zijn dat deze site materiaal bevat dat afkomstig kan zijn van derden, waaronder andere sites; zo daarop enig auteursrecht, copyright of ander intellectueel eigendomsrecht rust, en de aantoonbaar rechtmatige eigenaar daarvan niet wenst dat deze gegevens op de onderhavige site worden gebruikt, zal een en ander op verzoek van de betrokkenen worden verwijderd,


Met inachtneming van het vorenstaande is het eenieder dan ook toegestaan de inhoud van deze site te downloaden, gebruiken, etc..

 

Op de site kan het voorkomen dat bij de diverse internetpagina’s foto's zijn geplaatst. Mocht u hierop duidelijk zichtbaar staan
afgebeeld en heeft u daartegen onoverkomelijke bezwaren, wordt uw foto op uw verzoek van deze site verwijderd, dan wel
onherkenbaar gemaakt.

Deze site maakt gebruik van "frames"; via deze site kunt u één of meerdere andere websites bezoeken. Deze andere websites zijn
evenwel door derden samengesteld. Derhalve aanvaarden wij evenmin aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en
volledigheid van die andere website(s) en eventuele geschonden auteursrechten gedaan door deze sites. Indien u enig gedeelte van
de website  www.OUD-FIT.nl  & www.Oud-Fit.Jouwweb.nl  bezoekt, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

 

.

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb