Home » Lidmaatschap » Ledenvergadering 2017

.

Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2017

 .

Uitnodiging en Agenda Algemene Ledenvergadering van Oud-Fit d.d. woensdag 18 oktober 2017

 

Hierbij nodigen wij alle leden en sportdocenten van Oud-Fit uit deel te nemen aan de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 18 oktober 2017, 19.30 uur in Wijkcentrum Achterlo, te Wijchen.

 

Agenda:

 1. Opening om 19.30 uur, vaststelling agenda, melding afwezigen met kennisgeving, mededelingen bestuur.

 2. Algemeen Jaarverslag 2016-2017 (zie bijlage).
 3. Financieel Jaarverslag 2016-2017 (zie bijlage).
 4. Verslag kascontrolecommissie 2016-2017 (Victor Kroese en Jan Nillissen)
  Benoeming kascommissie periode 2017-2018.
  Verkiezing nieuw plaatsvervangend lid van de kascommissie voor de periode 2017-2018.
 5. Samenstelling bestuur Oud-Fit
  De volgende bestuursleden continueren hun functie: Riet van Brandenburg (voorzitter), Els van Keeken (penningmeester), Neel Lenstra (ledenwerving en PR), Piet Leensen (materiaalbeheer) en Annie van Bergen (ledenadministratie). Harrie van Bergen (algemeen) aftredend, Marian Janssen stelt zich verkiesbaar als secretaris.
  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor het begin van de ALV schriftelijk melden bij het secretariaat van Oud-Fit.
 6. Vaststelling begroting 2017-2018 (zie bijlage)
 7. Vaststelling contributie 2017-2018
  Om de verhouding tussen contributie en kosten beter in balans te brengen stelt het bestuur voor om de kortingen die gelden op de contributie nu te verlagen met € 5,-. Dit houdt in dat bij een tweede uur sporten € 20,- in mindering wordt gebracht i.p.v. € 25,-. De werkelijke kosten voor 1,5 uur sporten is € 187,50 men betaalde € 170,- dit wordt nu € 175,-.
 8. Rondvraag en sluiting    

 

Word
Jaarverslag 2016 2017
Word [63.0 KB]
Download (4 downloads)
Word
Financieel Jaarverslag SSV OUD FIT seizoen 2016 2017
Word [168.7 KB]
Download (5 downloads)
Excel
Begroting seizoen 2017 2018 tbv ALV oktober 2017
Excel [19.2 KB]
Download (3 downloads)

.