Home » Lidmaatschap » Contributie

Contributie & Voorwaarden

De contributiebijdrage OUD-FIT
De contributie voor het seizoen 2019-2020 bedraagt voor één uur sporten per week € 125,=  per persoon / per sportjaar en voor deelname aan Dynamic Tennis met anderhalf uur sporten per week bedraagt de contributie  € 175,= per jaar.
Elk lid van de vereniging dat staat ingeschreven voor een tweede sportuur krijgt ook korting!                       


De contributie  voor het volgende seizoen wordt steeds vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Bij facturering is betaling ook mogelijk in 3 termijnen en wel: betaling vóór 1 november, vóór 1 januari en vóór 1 maart. Bij tussentijdse aanmelding in een sportjaar wordt de contributie naar evenredigheid van het aantal sportweken berekend.


Betaling contributie na ontvangst van de e-mail / factuur

Uw contributie kunt u overmaken op onderstaand rekeningnummer met vermelding van:     
Contributie 2019 / 2020 - Voornaam Achternaam

NL24 INGB 0004 574 884   t.n.v   SSV OUD-FIT    Wijchen  


De sportlessen worden verzorgd in de periode 1 september
 2019 t/m 30 juni 2020 (zie sportrooster bij Programma)

Langdurige Ziekte / Restitutie Contributie

Deelname aan de sportactiviteiten OUD-FIT is voor eigen risico.
Lichamelijke beperkingen dienen vooraf duidelijk te worden doorgenomen met de sportleider.

Leden worden verzocht langdurige ziekte te melden bij de Ledenadministratie en bij de sportleider.
Bij langdurige ziekte is er een mogelijkheid van een restitutie regeling.
 

Opzegging Lidmaatschap OUD-FIT
Het lidmaatschap van OUD-FIT kan volgens Huishoudelijk Reglement worden opgezegd tegen het einde van het sportjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Bij tussentijdse opzegging wordt de betaalde contributie niet terugbetaald. 

Huishoudelijk Reglement OUD-FIT
OUD-FIT hanteert een Huishoudelijk Reglement welke is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van oktober 2015, waarin uitgebreid informatie wordt verstrekt over onze vereniging. 

Meer Informatie over OUD-FIT Senioren Sportvereniging
Meer informatie over onze vereniging o.a. over sportactiviteiten, contactpersonen per sportgroep en evenementen ontvangt u middels 
onze periodieke nieuwsbrief en bij: 

Secretariaat Oud-Fit             -           Tel. 06 - 51058694

Ledenadministratie Oud-Fit  -          Tel. 024 - 6411946

E-mail:  oudfitwijchen@gmail.com

 

 .